itemimage_itemid-194767_style-shadow_width-105

Jordens søjler fører os tilbage til 1100-tallets England. Her møder vi Tom
Bygmester og hans familie, hvis dagligdag er præget af voldsomme og dramatiske
begivenheder: Der er borgerkrig i landet, og befolkningen lider under skiftende
regenter og brutale herremænd, der tilsidesætter alles tarv undtagen deres eget.
Vilhelm Erobrerens arvinger strides om magten og deres respektive tilhængere og
modstandere udnytter mulighederne for at skaffe sig indflydelse.

Jordens søjler er en prægtig og spændende roman om
Englands historie, den er fyldt med drama og intriger, man kommer til at elske
hovedpersonerne og hade deres fjender.

uendelige verden

Endelig er den her; Uendelige verden, fortsættelsen til Folletts mesterværk Jordens Søjler.

I de godt og vel halvandet hundrede år, der er gået, siden prior
Philip byggede sin katedral og gjorde Kingsbridge Kloster berømt, er byen af
samme navn blevet en blomstrende og meget velhavende by. Den er dog stadig
underlagt klosterets kontrol, og ligesom for to hundrede år siden er byens
trivsel dybt afhængig af en fremsynet og fremkommelig prior.
Det er synd at sige, at Caris, datter af byens oldermand, og Herthin, efterkommer af
Jack Bygmester, er særlig tilfredse med deres prior, eller for den sags skyld
omvendt. For hvem er det egentlig, der bør have magten på jorden? Gud eller
kongen? En bagstræberisk prior i Kingsbridge eller byens talentfulde og driftige
borgere? Skal Guds repræsentant på jorden virkelig have lov til at spænde ben
for en udvikling, der vil komme alle til gavn?
Med udgangspunkt i dette eviggyldige spørgsmål breder Ken Follett et enestående vægtæppe ud for
læseren, hvor man med tilbageholdt åndedræt følger Caris og Merthin, Gwenda og
Ralph gennem nogle af de mest dramatiske årtier i Europas historie med endeløs
krig, hekseprocesser og pesten, der lægger byer øde efter tur.